Эм Ай Ю-д ажиллах

ЭМ АЙ Ю дээд сургууль нь олон улсын жишигт нийцүүлэн байгуулагдсан хувийн сургууль бөгөөд Төв Азийн орнуудын оюутнуудад бүх хичээлээ англи хэл дээр явуулдаг. Бид гадаад багш, оюутнуудынхаа хүрээг тэлэхийн тулд нэр хүндтэй их дээд сургуулиудтай олон хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсээр байна. Мөн сургуулийн багш нар нь 43 өөр бүс нутгаас ирсэн бөгөөд нийт оюутны дөрөвний нэгээс илүү хувь нь олон улсаас ирсэн байдаг тул эрч хүчтэй, олон талт, хүртээмжтэй байдлыг бий болгохыг зорьж байна.

Анкет

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

MIU-д ажиллахыг хүсэж байгаа гадаадын иргэдэд ажилд орох, байр авахад шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд тусалж, зөвлөгөө өгөх боломжтой.