Гадаад хэлний боловсрол (Магистр MFL)

Хөтөлбөрийн тухай

Гадаад хэлний боловсролын магистрын хөтөлбөр нь хэл эзэмших болон төрөл бүрийн сургалт, заах аргуудын талаар нарийн ойлголттой олон улсын англи хэлний боловсролын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Хөтөлбөрөөр гадаад хэлний үр дүнтэй боловсрол олгоход чухал ач холбогдолтой хэлний үндсэн зарчим, үндсийг заадаг.

Мөн оюутнуудын англи болон англи хэлээр ярьдаггүй соёл, хэлний талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилготой. Энэхүү хөтөлбөр нь оюутнуудад өөр өөр соёлын оюутнуудтай харилцах замаар өөрсдийн хэл, соёлыг судлах боломжийг олгодог.

Сургалтын хөтөлбөр

Хоёрдахь хэл сурах онол ба арга

Англи хэл заах арга

Англи хэлний боловсролд зориулсан материалын хэрэглээ ба хөгжил

Багшийн боловсрол ба хөгжил

 

Хэлний шалгалтын зарчмууд

Хэл болон соёлыг заах арга зүй

Англи хэлний судалгааны арга зүй

Сургалтын семинар: Хэлний сургалтын өнөөгийн асуудлууд

Мэргэжлийн дадлага

 

Боломжууд

 

● Хичээл зааж байгаа багш нар гадаадын өөр өөр орноос ирсэн бөгөөд нэр хүндтэй их, дээд сургуульд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан.

● Янз бүрийн өнцгөөс заах хичээл, семинаруудыг зохион байгуулах

● Оюутнуудад ганцаарчилсан дипломын ажлын удирдамжаар дамжуулан гүнзгийрүүлсэн диссертацийг дуусгахад нь туслах.

● Англи хэлний боловсролын талаар академик, системтэй сургалт явуулах

Холбоо барих

D байрны 4 давхарт

SISC оффис

Төгсөгчийн булан

Peter Laichhoh Fachhai

Энэтхэг улсийн иргэн

2021 онд Англи хэлний магистрын ангийг төгссөн. 

MIU надад FLE магистрын хөтөлбөрөөрөө илүү сайн багш болох платформыг өгсөн. Олон улсын найз нөхөдтэйгөө хамтран ажиллаж сурсан. MIU-ийн FLE нь намайг одоо ажиллаж байгаа Оюутны асуудал эрхэлсэн захирал, багшийн ажилд маш сайн бэлтгэсэн. MIU олон улсын уур амьсгалыг бий болгосноор би оюутнуудын дунд сурлага, соёлтой холбоотой асуудлыг эв найртай шийдэж сурсан.

Манай онлайн анкетийг бөглөхөд ердөө 10 минут л болно.

Таныг өргөдлөө өгсний дараа элсэлтийн албанаас тантай холбоо барих болно.

Та өргөдлөө бөглөж, элсэлтийн төлөөлөгчтэй холбогдсоны дараа та хуваариа гаргахад бэлэн болох болно.

БҮРТГҮҮЛЭХ

Ирээдүйн карьерийнхаа дараагийн
алхамыг хийхэд бэлэн үү?