Бизнесийн удирдлага (Магистр MBA)

Тэнхимийн тухай

Эм Ай Ю дээд сургуулийн Бизнесийн удирдлага тэнхим (Олон улсын маркетинг) нь оюутнуудыг дэлхийн эрин үеийг удирдан чиглүүлж чадах олон улсын мэргэжилтэн болгон бэлтгэх зорилгоор байгуулагдсан. Оюутнууддаа Солонгос, Монгол болон бусад улс орны бизнесийн салбарт шууд очиж ажиллахад чиглэсэн онол, практикийг хослуулан компаниудыг идэвхжүүлэх, стратеги хэрхэн гаргахыг заадаг. Мөн дотоодын болон олон улсын корпорациудад томоохон үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай удирдагчдыг бэлтгэдэг.

Тэнхимийн зорилго

Оюутнуудыг олон улсын эдийн засаг, менежментийн урсгалыг ойлгож чаддаг, улс орон, бүс нутгийн компаниудад олон улсын менежментийн мэргэжилтэн болгон хувь нэмрээ оруулах чадвартай мэргэжилтэн болгон төлөвшүүлнэ.

Оюутнуудыг БНСУ-ын (эсвэл олон улсын) Монгол дахь компаниудад шууд очиж ажиллах, бизнес эрхлэгчдийн семинарыг бизнесийн бодит нөхцөлд ашиглах чадвартай мэргэжилтэн болгоно.

Бидэнтэй холбогдох

Оффис: М байрны 3 давхарт

Тэнхимийн эрхлэгч: chair_im@miu.edu.mn

Тэнхимийн нарийн бичиг: as_im@miu.edu.mn

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан маркетинг

Маркетингийн төлөвлөлт ба стратеги

Брэнд менежмент

Худалдааны менежмент

Жижиглэнгийн худалдаа

Зар сурталчилгаа

Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Дэлхийн маркетинг

Хээрийн судалгаа (Дотоодын, Олон улсын)

Олон улсын худалдааны туршлага (Солонгос, Монгол)

 

 

 

 

 

Бүх байгууллагын мэргэжлийн менежер (дотоодын, олон улсын, дэлхийн байгууллага) 

Маркетингийн менежер

Санхүүгийн шинжээч, банкир

Хүний нөөцийн менежер

Бизнесийн зөвлөх

Санхүүгийн үнэт цаас

Хөрөнгө оруулалтын шинжээч

Бизнесийн администратор

 

Бүртгүүлэх

Та ирээдүйн карьераа эхлүүлэхэд бэлэн үү?