Төрийн захиргаа (Магистр MPA)

Хөтөлбөрийн тухай

Төрийн захиргааны магистрын (MPA) хөтөлбөр нь мэргэжлийн түвшинд бэлтгэгдсэн, ёс зүйтэй төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх зорилготой юм. MPA-ийн оюутнууд төрийн бодлого, түүний дүн шинжилгээ, хэрэгжилтийн талаархи суурь мэдлэгийг олж авах бөгөөд ингэснээр нийгэмд төдийгүй олон улсын хэмжээнд эерэг өөрчлөлт хийх боломжийг олгох болно.

Хичээлийн хөтөлбөр

Эхний жил

– Олон нийтийн харилцааны онолын мэдлэгтэй

– Судалгааны арга зүй, дизайн

– Эдийн засгийн онол ба төрийн бодлого

2 дах жил

– Олон нийтийн харилцаа, практикийг гүнзгийрүүлэн судлах

– Удирдлагатай бие даасан судалгаа, дипломын ажил хийх замаар онолын мэдлэгээ практикт ашиглах;

 

Холбоо барих

D байрны 4 давхарт

SISC оффис

Багш нар:

Бург Жэрико

Тэнхимийн эрхлэгч

И. Мохаммад

Багш

С. ХРИДАЙ

Багш

О. АВЭЛЭ

Багш

Мэндчилгээ:

 

“Төрийн захиргааны хөтөлбөр нь оюутнуудад олон улсын шинжээчдээс төрийн бодлого боловсруулах талаар суралцах  боломжийг олгодог!   Тус тэнхимийн багш нар оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил болон суралцах зүйлсэд нь туслахдаа баяртай байх болно. Оюутнууд 2-р курсээ гадаад улсад 1+1 хөтөлбөрөөр магистрантурт суралцаж, олон улсын хүмүүс, профессоруудтай холбоо тогтоох боломжийг олгож байна.” 

 

Олон нийттэй харилцах харилцаа,

Судалгааны арга,

Төрийн бодлого, стратеги,

Олон нийтийн харилцааны эдийн засгийн онол,

Орон нутгийн бие даасан байдал, төрийн удирдлага,

Байгууллагын динамик ба манлайлал,

Дипломын ажил

  • Төв болон орон нутгийн засаг захиргааны албан тушаалтан
  • NPO дахь менежер, бодлогын шинжээч, зөвлөх
  • Олон улсын хөгжлийн байгууллагууд                      (НҮБХХ, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк,)
  • Хувийн хэвшил                                                (Олон үндэстний болон хөгжлийн компаниуд)

БҮРТГҮҮЛЭХ

Ирээдүйн карьерийнхаа дараагийн
алхамыг эхлүүлэхэд бэлэн үү?