Хос дипломын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ.

2024 оны намрын улирлаас эхлэн MIU-ийн Олон улсын харилцааны сургуулийн оюутнууд Олбани дахь Нью-Йоркийн Улсын Их Сургуульд /State University of New York at Albany/ хос дипломын хөтөлбөрт элсэн суралцах боломжтой болно.

2024 оны намраас эхлэн “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Олон улсын харилцааны
тэнхимийн оюутнууд  Олбани дахь Нью-Йоркийн Улсын Их Сургуульд /State University
Of New York At Albany/ хос дипломын хөтөлбөрт элсэн суралцах боломжтой боллоо. Уг 4 жилийн хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд “Эм Ай Ю” дээд сургуульд Олон улсын харилцааны чиглэлээр бакалаврын зэрэг, Олбани дахь Нью-Йоркийн Улсын Их Сургуульд Улс төрийн шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгтэй төгсөх болно.

Хоёр их сургуулийн хоорондын гэрээнд 2024 оны 2-р сарын 26 ны өдөр “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн ерөнхий захирал Куонн У Мүнн гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээгээр “Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Олон улсын судлал, харилцааны (SISC) тэнхимийн оюутнуудад урт хугацаандаа үр өгөөжөө өгсөн онцгой боломжийг бий болгож байгаа юм.


“Эм Ай Ю” дээд сургуулийн Олон улсын судлал, харилцааны тэнхимд (SISC) эхний хоёр жилдээ суралцсан оюутан англи хэлний шалгуур хангасан тохиолдолд  Нью-Йорк мужийн нийслэл UAlbany-д хоёр дахь жилдээ суралцах болно. Байршлын хувьд оюутнуудад Нью-Йорк хот, Бостонтой ойрхон муж улсын түүхэн нийслэлд амьдрах боломжийг олгохоос гадна муж, орон нутгийн засаг захиргаанд дадлага хийх боломжийг олгоно.

Хөтөлбөрийн өөр нэг онцлог нь UAlbany-д нэг жил үргэлжлүүлэн их сургуулийн бакалаврын магистрын хөтөлбөрт (baccalaureate master’s degree) магистрын зэрэг авах боломжтой юм. Оюутнууд улс төрийн шинжлэх ухааны бакалавраас гадна улс төрийн шинжлэх ухааны магистр, олон улсын харилцааны магистр, төрийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй байх боломжтой бөгөөд зөвхөн нэг жил нэмж суралцах боломжтой.

Хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд нь UAlbany-ийн төлбөр болон “Эм Ай Ю” дээд сургуульд суралцах эхний хоёр жилдээ заавал сурсан байх шаардлагатай. Ингэснээр Америкийн шилдэг улсын их сургуульд суралцаж, нэг биш хоёр бакалаврын зэрэг авах боломжтой болно.

Ингээд UAlbany-тэй хийсэн анхны хос дипломын гэрээ маань амжилттай байх болно гэж найдаж байна. Энэхүү хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэний дараа бусад тэнхимүүдтэй хамтарч ажиллах болно гэдгээ дуулгахад таатай байна.

Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран