Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
“Эм Ай Ю” Олон Улсын Дээд Сургууль жил бүр 10 оюутанд дөрвөн жилийн бүтэн тэтгэлэг олгодог. “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагаас жил бүр 10 оюутанд дотуур байр, хоолны дэмжлэг үзүүлэх юм.

– Гадаад харилцааны алба

World Vision Mongolia and Mongolia International University signed a memorandum of cooperation.

Mongolia International University provides full four-year scholarships to 10 students every year. World Vision Mongolia will provide dormitory and meal support to the 10 students every year.

-External Affairs