Category: Uncategorized @mn

Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран