БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
МАГИСТАРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Оюутны амьдрал

MIU-ийн оюутнуудад зориулсан олон сонирхолтой арга хэмжээнүүд зохион байгуулдаг. Урлагийн наадмаас эхлээд спортын уралдаан тэмцээн, олон нийтийн арга хэмжээ зэрэг үйл ажиллагаа бүрээс шинэ зүйлийг мэдрэх боломжийг олгодог.

Youtube суваг:

БҮРТГҮҮЛЭХ

Та карьерийнхаа дараагийн алхамыг эхлүүлэхэд бэлэн үү?