MNCEA inspectors are working on FD curriculum accreditation

MNCEA inspectors are working on Fashion Design curriculum accreditation process from 2021.11.17 – 2021.11.18. at our university campus.
 -‐——‐——————————————————————————————————————
Эм Ай Ю дээд сургуулийн Хувцасны дизайн хөтөлбөр дээр хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл -ийн шинжээчдийн баг 2021.11.17 -2021.11.18 ны өдрүүдэд ажиллаж байна.
 
 

“Planning your future” Seminar by SISC

“Planning your future ” Seminar 2021 /REMINDER/ School of International Studies and Communication is having “Planning your future” seminar on November 19, 2021. This is

MIU Colloquim

Dear students, The first colloquim will be held this Friday, 12th of November. Topics: Christopher Collins (GE) “Moral (Re) Formation in Early Twentieth Century Japan: